איזון יסודות הבריאה
אש-אויר-מים-אדמה

לימור שלוםמדיטציה לאיזון יסודות הבריאה בגופנו