תקשור הוא היכולת ליצור קשר שהוא מעבר לחמשת החושים הפיזיים.
כמעט כולנו עושים זאת ברמה זו או אחרת, רובנו לא מודעים לכך.
את יכולת התקשור ניתן לתרגל וככל שהיא זמינה לנו יותר, נוכל להתחבר
למידע ולחכמה המצויים ביקום וזמינים לכולם.
בשנת 2012 התחלתי לתקשר במודע.
באתר אני מביאה אליכם את התקשורים המביאים מסרים הנוגעים לכולנו.
באהבה לימור

לימור שלוםתקשורים