א-ה-ב-ה

א, ב ופעמיים אלוהים

א- 1 (בגימטרייה) – אני. לאהוב את עצמי, לדעת שאני ילד של אלוהים וחלק מימנו.
ב- 2 (בגימטרייה) – האחר. לאהוב את האחר ולדעת שהוא ילד של אלוהים וחלק מימנו.

זו אהבה. כשנקבל את עצמנו ואת האחרים כישויות אלוהיות, נתייחס אליהם בכבוד הראוי להם. העולם אז ייראה אחרת, הכול ילבלב ותהיה שמחה בלבבותיכם. כל אדם ידע כי הוא שווה בין שווים, אהוב בין אהובים, נתין בין נתינים, מנהיג בין מנהיגים.
אהבה, סיינט ז'רמיין

לימור שלוםא-ה-ב-ה